NICS Активности

Северна Македонија го користи системот за командување со инциденти од следната генерација на НАТО (NICS) за да го координира својот национален одговор на кризата COVID-19 и да и обезбеди на својата јавност информации и совети во реално време. Во 2019 година Северна Македонија го усвои системот NICS да ги координира сите институции во ситемот за управување со кризи. Експертите од Центарот за управување со кризи во Северна Македонија брзо го адаптираа системот за подобрување на реакцијата на земјата на коронавирусот.
NICS обезбедува на јавноста информации во реално време за тековниот статус на пандемијата, како и информации со кого да контактира за работи како што се храна и лекови. Јавната веб-страница може да се најде тука – http://nicspublic.cuk.gov.mk
Системот им овозможува на сите институции на Северна Македонија, како и организации како Црвениот крст, да комуницираат и координираат нивните активности што е можно поефикасно и поефикасно.
Северна Македонија официјално ќе стане 30-та членка на НАТО подоцна во петок (27 март 2020 година), по депонирањето на инструментот за пристапување во Северноатлантскиот договор во американскиот Стејт департмент во Вашингтон, Д.Ц.
Системот NICS е дел од проектот Наука за мир и безбедност на НАТО (NATO SPS)
“Advanced Regional Civil Emergency Coordination Pilot” (ARCECP), , соработка помеѓу Massachusetts Institute of Technology Lincoln Laboratory (MIT LL), the United States Department of Homeland Security (DHS) Science and Technology Directorate (S&T) во соработка со Босна и Херцеговина, Хрватска, Северна Македонија и Црна Гора.

Translate »