На ден 08.05.2020 година во просториите на ПО РКОА РЦУК-Струмица се изврши донација на опрема – персонални компјутери на Територијалните против пожарни единици на Општините Струмица, Валандово, Радовиш и Гевгелија преку пилот проектот „Напредна регионална кординација при цивилни итни состојби во западен Балкан“ во рамки на програмата на НАТО -НАУКА И МИР И БЕЗБЕДНОСТ на ЦУК-Скопје за користење на веб – базирана алатка следна генерација на систем за командување и управување со инциденти“ (Next Generation Incident Command Sistem-NICS).

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Translate »