Во координација со ЦУК, со инсталирање на потребната опрема и обука од НАТО системот „НИКС“ (NICS), Армијата уште посовремено е во функција на поддршка на Системот за управување со кризи во државата

На ден 17.12.2020 година, во Оперативен центар на Армијата во Куманово, касарна „Боро Менков“, в.д. директорот на Центарот за управување…

Донација на опрема за користење на веб – базирана алатка следна генерација на систем за командување и управување со инциденти“ (Next Generation Incident Command Sistem-NICS)

На ден 08.05.2020 година во просториите на ПО РКОА РЦУК-Струмица се изврши донација на опрема – персонални компјутери на Територијалните…

Translate »