NICS вежба на Црвен крст на Република Северна Македонија

Меѓународна канцелариска симулациска вежба за регионален одговор при катастрофи „Скопје 2020“ На ден 22.12.2020 година преку користење на NICS платформата (Next Generation Incident Command System), се подготви и реализираше меѓународна…

Отворање на Лабораторијата за кризен менаџмент во Воената Академија од NICS проектот од ЦУК

Центарот за управување со кризи, ЦУК, ги конкретизира и реализа едни од најсовремените мерки што се развиваат на полето на кризниот менаџмент во државата за импленментација и примена на веб-базирана…

Во координација со ЦУК, со инсталирање на потребната опрема и обука од НАТО системот „НИКС“ (NICS), Армијата уште посовремено е во функција на поддршка на Системот за управување со кризи во државата

На ден 17.12.2020 година, во Оперативен центар на Армијата во Куманово, касарна „Боро Менков“, в.д. директорот на Центарот за управување со кризи, Стојанче Ангелов, заедно со заменик директорот Екрем Зендели…

Донација на опрема за користење на веб – базирана алатка следна генерација на систем за командување и управување со инциденти“ (Next Generation Incident Command Sistem-NICS)

На ден 08.05.2020 година во просториите на ПО РКОА РЦУК-Струмица се изврши донација на опрема – персонални компјутери на Територијалните против пожарни единици на Општините Струмица, Валандово, Радовиш и Гевгелија…

Потпишан Меморандум за соработка за организација и спроведување на вежбата – „Северна Македонија 2020“

Во септември 2020 година Република Северна Македонија ќе биде домаќин на НАТО – Евроатлантскиот центар за координација на одговор при катастрофи (EADRCC) цивилна вежба за одговор при катастрофи – воедно…

NICS за јавност објавен на NATO SPS

Северна Македонија го користи системот за командување со инциденти од следната генерација на НАТО (NICS) за да го координира својот национален одговор на кризата COVID-19 и да и обезбеди на…

Translate »