NICS Кодиректор

д-р Урим Вејсели

Раководител на Сектор за меѓународна соработка во Центарот за управување со кризи

Translate »